Avgifter 2023

Medlemsavgift
Medlemsavgift: 100:- per person eller familjekort 300 kr/familj

Spelaravgifter

Senior: 1350:-

U17: 1350:-

U15: 1350:-

U13: 1000:-

U11: 600:-

(avgiften täcker licens, försäkring, planhyra, domararvoden, tränings- och matchredskap mm)

Spelare som börjar träna efter den 30 juni betalar halv spelaravgift, gäller ej seniorspelare.

Spelaravgiften, medlemsavgiften och eventuella skulder ska vara betald före man kan bli licensierad. Innan man är licensierad kan man inte delta i någon match. Observera att man inte heller är försäkrad via licensen och man deltar alltså på träningar på egen risk. Har man ingen kompletterande försäkring som täcker eventuella skador så är klubbens absoluta rekommendation att man ser till att bli licensierad så fort som möjligt.

Nya spelare kan delta i klubbens aktiviteter under två månader. Därefter är man bunden att betala spelaravgiften. Gamla spelare är bundna att betala spelaravgiften om man aktivt deltagit på någon träning, såvida inte annat överrenskommits med representant för klubbens styrelse.

Betalning

Betalning av medlems- och spelaravgiften sker till klubbens

bankgiro 5119-7986 Carlshamn Oakleaves Amerikansk Fotboll.

Ange vid betalning följande uppgifter för samtliga personer som betalningen avser:

Namn
Personnummer (10 siffror)
Adress
E-mail
Telefon

Får inte alla uppgifter plats skicka ett mail till kassör ulrika.stensson@oakleaves.se