Våra kortsiktiga mål - 2012

Föreningens verksamhet under 2012 inriktas på att rekrytera spelare, domare, aktivitetsledare och föreningsledare för att stärka organisationen och garantera kontinuitet i den framtida verksamheten.

 

Krav att leva upp till

 • rekrytera, utbilda och licensiera minst fem domare per aktivt lag
 • samtliga verksamma tränare ska ha genomgått plattformen I och II
 • samtliga huvudtränare ska ha genomgått Grundtränarutbildning GTU
 • ta fram och följa en matcharrangemangsplan samt rekrytera minst en person från varje lag som ansvarar för matcharrangemang
 • genomföra samtliga tilldelade domaruppdrag
 • ha en ständigt aktuell och levande hemsida

 

Mål att sträva efter

 • varje lags organisation skall, senast i februari 2012, bestå av lagledare, huvudtränare, materialansvarig och minst en assisterande tränare
 • senast i september 2012 ska huvudtränare för samtliga lag som ska delta iverksamheten under 2013 vara kontrakterade
 • ta fram en policy och en plan över hur föreningen ska kunna rekrytera ochbehålla före detta aktiva spelare till ledare och domare
 • rekrytera och licensiera minst tio spelare ur varje årskull födda 1993 – 2002
 • ha minst tjugo spelare födda 1992 och tidigare i träning
 • antalet medlemmar ska uppgå till 300 stycken
 • sponsorintäkterna samt dagsverken/föreningsjobb ska uppgå till minst 10 000 kronor
 • få in minst tio artiklar om föreningen i lokalpressen
 • återuppta utgivning av ett elektroniskt månadsbrev till föreningens medlemmar
 • tillsätta en arbetsgrupp i syfte med att fortsätta ta fram en plan för utveckling av föreningens anläggning i enlighet med långsiktiga mål
 • bedriva utbildningsverksamhet
 • bedriva seniorverksamhet
 • genomföra seriespel med ett U15-lag
 • genomföra serie-/cupspel med ett U13-lag
 • bedriva fotbollsskola för U11-spelare
 • göra ett nollresultat