Våra Långsiktiga Mål

 • Föreningens långsiktiga målsättning är att vara etablerad som en av de största inom Karlshamns kommun.
 • Målsättningen ska vara att:
  • Seniorlag i Superserien
  • Publiksnitt 250 personer
  • 300 medlemmar
  • 50 aktiva seniorer
  • 75 aktiva juniorer (14-19 år)
  • 50 aktiva PeeWee (8-13 år)
  • Lokal serie för PeeWee (8-13 år)
  • En ständigt tillgänglig klubblokal - ett hem
  • Egna utbildare till domar- och tränarverksamheten 
  • Egen buss för transport till bortamatcher