Nyhetsarkiv

2011 - December

2011-12-31

Serieindelning 2012

2011-12-29

Serieindelningen för nästa säsong är nu klar och för vår del ser det ut så här:

U15 Södra

Carlshamn Oakleaves
Carlskrona Seahawks
Ekeby Greys
Kristianstad Predators
Limhamns Griffins
Ystad Rockets

Våra U17- och U19-spelare som ska spela med Carlskrona kommer att stöta på följande motstånd:

U19 Södra

Carlskrona Seahawks
Helsingborg Jaguars
Kristianstad Predators
Limhamn Griffins
Staffanstorp Saviours
Värnamo Razorbacks

Nu får vi vänta några veckor till det preliminära spelschemat kommer.

Hur det kommer att se ut för U13 är i dagsläget inte klart. Vad vi har hört är i alla fall att det är väldigt många lag som har anmält intresse av att spela.


Verksamheten 2012

2011-12-28

Enligt beslut på årsmötet kommer nästa års verksamhet i huvudsak att inriktas mot de yngsta åldrarna. Detta beror dels på att spelarunderlaget saknas i åldersgrupperna U17 och U19, men framför allt är det ett stort bekymmer att rekrytera tillräckligt antal ledare för att kunna bedriva en fullskalig verksamhet. En av den nya styrelsens främsta uppgifter blir en kraftsamling mot att rekrytera ledare för att klubben till nästa säsong ska vara väl rustad för att kunna återgå till vägen mot en stor och väl fungerande verksamhet med hög kvalitet.

Till säsongen 2012 kommer klubben att bedriva verksamhet för U15 och U13 i serie- och cupspel. Därtill är ambitionen att köra en fotbollsskola för U9/U11 under våren och försommaren.
För att inte våra U17- och U19-spelare ska bli helt åsidosatta kommer vi att inleda samarbete med Carlskrona Seahawks och klubben kommer att vidta ett antal åtgärder för att underlätta för dessa spelare att kunna träna och spela med Carlskrona.
Tyvärr var intresset för att återstarta seniorverksamheten alltför dålig varför detta får anstå ytterligare något år.

Förutom den sportsliga verksamheten kommer det även att anordnas ett antal evenemang för medlemmar för att stärka och utveckla klubbgemenskapen. Detta arbete tar sin början med Oakleaves traditionella Superbowlparty. Superbowl spelas denna gång den 5 februari. Håll ögonen på hemsidan för närmare information.

Hemsidan är för övrigt en kanal som kommer att förbättras och hållas uppdaterad på ett mer frekvent sätt framöver.


Årsmöteshandlingar

2011-12-04

Handlingar till årsmötet ligger nu under menyfliken Klubben/Årsmöte 2011